Winterstalling

bij Brandsma Jachten

Uw schip winterstallen

Stalling in schiphuis, stalling buiten op wal en stalling binnen op wal.

Uw schip is bij ons in vertrouwde handen. Jarenlange ervaring, een team van vakmensen die met u meedenken en faire prijzen.
Dat is Brandsma Jachten.

Winterstalling in schiphuis. € 30,- p/m2.

Winterstalling in schiphuis.

Schip kan vanaf oktober gebracht worden en moet voor 1 april weer gehaald worden.

Winterstalling buiten op wal. € 24,- p/m2.

Winterstalling buiten op wal.

Ook voor zeilschepen tot 2 meter diepgang. Tarief is inclusief hellingen (2x), schoonspuiten en transporteren op veilige plek.

Winterstalling binnen op wal. € 47,- p/m2.

Ook voor zeilschepen tot 2 meter diepgang. Tarief is inclusief hellingen (2x), schoonspuiten en transporteren op veilige plek.

Winterstalling binnen op wal.

Informatie

Om het brengen en halen voor de winterstalling voor u en voor ons snel en efficiënt te laten verlopen gelden de volgende spelregels.

Stalling in schiphuis. Deze stalling loopt van 1 november tot 1 april. Schepen kunnen worden opgehaald van 1 maart tot eind maart. Waarbij geldt dat schepen die als eerste worden gebracht als laatste kunnen worden gehaald met een uiterste datum van 1 april. Voor de coördinatie hiervan nemen wij tijdig contact met u op.

Stalling buiten op wal. Deze stalling loopt van 1 september tot 1 mei. Schepen kunnen vanaf maart tot mei worden opgehaald. Waarbij geldt dat schepen die als eerste worden gebracht als laatste kunnen worden gehaald. U dient zelf een afspraak te maken voor het ophalen van u schip, bij voorkeur minimaal twee weken van te voren. In overleg kan dan na worden nagegaan of het afhankelijk van de stallingsplaats mogelijk is het schip op korte termijn te water te laten. Indien u al in het begin seizoen wilt varen, kunt u dit aangeven op het reserveringsformulier. Het schip moet dan wel in de afgesproken periode worden opgehaald. Walstroom voor schepen die eerder worden gebracht en later worden opgehaald wordt doorberekend.

Stalling binnen op wal. Deze stalling loopt ook van medio september tot april-mei (in overleg), waarbij vanwege de bedrijfsplanning de schepen vanaf 1 april buiten gestald kunnen worden. Schepen kunnen vanaf maart tot mei worden opgehaald. U dient hiervoor zelf een afspraak te maken, bij voorkeur minimaal twee weken van tevoren.

In verband met onze beperkte havenruimte geldt dat de schepen op de afgesproken datum in het nieuwe seizoen moeten wordt opgehaald.

TARIEVEN:

Winterligplaats binnen in overdekte haven per m2   30,-
Winterligplaats buiten op wal per m2 (incl. hellingen en schoonspuiten)   24,-
Toeslag box (indien voorradig) 113,00
Winterberging binnen in de hal per m(ook voor trailerbare boten)   47,-
Winterberging mast binnen p/mtr. (excl mast vervoeren)   15,50
Uurloon   78,65
Gebruik mastenkraan   25,-
Ontgelen waterlijn (in combinatie met hellingen)   35,00
Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW

 

De tarieven voor stalling binnen en buiten op wal zijn inclusief hellingen, schoonspuiten, op de bok zetten en het schip op zijn plaats rijden. Bij het schoonspuiten wordt er vanuit gegaan dat het onderwaterschip normaal vervuild is. Indien er sprake is van forse aangroei en er kokkels verwijderd en afgevoerd moeten worden geldt er een toeslag.

Voor het hijsen van de schepen is het voor u en voor ons een stuk eenvoudiger en veiliger als er hijsmarkeringen op de romp staan geplakt. Dit helpt in het voorkomen van schades aan bijvoorbeeld saildrive’s en snelheidsmeters. Indien nodig zullen wij deze markeringen (kosteloos) op uw romp aanbrengen.

Op het reserveringsformulier kunt u aangeven welke werkzaamheden u gedaan wilt hebben (winterklaar maken-servicebeurt etc.). Brandsma Jachtservice beschikt over een vast team van goed opgeleide en ervaren monteurs die ook veelal al bekend zijn met uw schip. Ook hebben wij door de grote diversiteit aan schepen ervaringen met vele motortypen en kunnen wij de gehele service hiervan goed verzorgen.

De heer Joop ten Cate van Brandsma Jachtservice is uw aanspreekpunt voor alle werkzaamheden inzake de gehele winterberging. Van onverwachte reparatiewerkzaamheden zullen wij u altijd vooraf een prijs geven en deze uitsluitend na uw opdracht uitvoeren.

Huisregels winterstalling Brandsma Jachtservice

 • Het verrichten van werkzaamheden (zoals schuren, zagen en slijpen) aan vaartuigen in de binnen- of buitenstalling is niet toegestaan.
 • Zelf-aanbrengen van anti-fouling uitsluitend na overleg met kantoor. Uitsluitend antifouling met Nederlands goedkeuringsnummer gebruiken.
 • Stroomgebruik wordt per KWH berekend.
 • Gebruik van elektrische kachels is altijd strikt verboden.
 • Scheepsverwarming mag uitsluitend branden onder toezicht.
 • Brandsma Jachten is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van weersinvloeden, noch voor diefstalschade. Neem kostbare en makkelijk te verplaatsen zaken mee naar huis.
 • Sleutels van schiphuis of loods zijn verkrijgbaar op kantoor en dienen daar ook weer te worden afgegeven. Bij verlies wordt € 12,00 in rekening gebracht.
 • Het is niet toegestaan om accu’s en verf-afval (lege blikken, kwasten, doeken etc.) te deponeren in of bij de containers op het terrein. De containers op het terrein zijn uitsluitend bestemd voor huishoudelijk afval wat direct met schip te maken heeft. Het is niet toegestaan om grofvuil te deponeren.
 • Alle aan boord aanwezige accu’s en gasflessen dienen te worden losgekoppeld.
 • Brandsma Jachtservice BV draagt gedurende de stallingsperiode geen volledig risico voor eventuele schade aan het vaartuig en is slechts aansprakelijk voor schade indien hem ten aanzien van die schade een bepaalde mate van schuld kan worden verweten. De gestalde vaartuigen zijn/worden niet door Brandsma Jachtservice BV verzekerd. De eigenaar/opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor een WA-Kasko-verzekering. Het niet verzekeren van het vaartuig is voor risico van de eigenaar/opdrachtgever.
 • Brandsma Jachtservice kan geen aansprakelijkheid aanvaarden als gevolg van schade door het hijsen indien er geen hijsmarkeringen op het schip zijn aangebracht.
 • Het is niet toegestaan om andere firma’s of derden werkzaamheden te laten verrichten op het terrein en in de hallen zonder toestemming van kantoor. De onderaannemer dient sowieso een kopiepolis van zijn of haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering te overleggen. Ook moeten wij van te voren geinformeerd worden. Handelingskosten per onderaannemer bedragen Euro 75,- in btw (ex stroom en licht die evt gebruikt wordt).
 • Voor schepen in de stalling binnen op de wal en in het schiphuis geldt dat het winterklaar maken ten alle tijde gebeurt door of onder toezicht van onze eigen monteur!
 • Buiten de openingstijden is het terrein afgesloten. Toegang mogelijk in overleg met kantoor en met behulp van een code voor de toegangspoort.

Brandsma Jachtservice BV. Sneek Bedrijventerrein “It Ges”

Eeltje Baasweg 6 / 8606 KA. Telefoon 0515 425000 Fax 0515 420505    

Internetadres: www.brandsma-jachten.nl E-mail [email protected]

Reserveringsformulier winterstalling 2023-2024

"*" geeft vereiste velden aan

Persoonlijke gegevens

Eigenaar*

Gegevens van het schip

Reservering winterstalling*
* Voorkeur van stalling locatie

Monteurswerkzaamheden / winterklaar maken

Alle werkzaamheden (winterklaar maken, servicebeurt, etc.) worden uitgevoerd door Brandsma Jachtservice BV. De heer Joop ten Cate is uw aanspreekpunt voor de stalling en de werkzaamheden. Uit de hier onderstaande onderhoudswerkzaamheden kunt u een keuze maken. Alle werkzaamheden zullen geschieden op basis van regiewerk. Het uurloon bedraagt € 75,- per uur inclusief btw en exclusief gebruikte materialen. Ja, ik geef hierbij opdracht tot de volgende werkzaamheden:

Opties werkzaamheden / winterklaar maken
Brengdatum*
Ophaaldatum*
Wij verzoeken u het schip indien mogelijk met volle dieseltanks aan te leveren, niet gebruikte stootwillen en lijnen op te bergen in het schip en de walkabel + omplug 230V kabel klaar te leggen. Svp alle opdrachten, wijzigingen en of opdrachten per mail ([email protected]) doorgeven.
Voorwaarden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.