De Brandsma Motorboot Club

Het doel van de
Brandsma club

De voordelen ervan

Het behartigen van de belangen van haar leden door het:

  • Organiseren van bijeenkomsten, toertochten en cursussen
  • Uitgeven van nieuwsbrieven en clubbladen
  • Stimuleren van contacten onderling

Haar leden

De leden van de club zijn allen eigenaar van een bij Brandsma-Jachten te Sneek gebouwd of nieuw geleverd schip.

Deze schepen zijn de:

  • Brandsma Vlet (en hun voorgangers de Wolff- en Dompvlet)
  • Noordzeekotter
  • Luna
  • Federick
  • Agder
  • Saga

Wilt u naar de Brandsma Motorboot Club site? Klik dan op: https://www.brandsmamotorbootclub.nl/