Algemeen

Huisregels winterstalling Brandsma Jachtservice


 • Het verrichten van werkzaamheden (zoals schuren, zagen en slijpen) aan vaartuigen in de binnen- of buitenstalling is niet toegestaan.
 • Zelf-aanbrengen van anti-fouling uitsluitend na overleg met kantoor. Uitsluitend antifouling met Nederlands goedkeuringsnummer gebruiken.
 • Stroomgebruik wordt per KWH berekend.
 • Gebruik van elektrische kachels is altijd strikt verboden.
 • Scheepsverwarming mag uitsluitend branden onder toezicht.
 • Brandsma Jachten is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van weersinvloeden, noch voor diefstalschade. Neem kostbare en makkelijk te verplaatsen zaken mee naar huis.
 • Sleutels van schiphuis of loods zijn verkrijgbaar op kantoor en dienen daar ook weer te worden afgegeven. Bij verlies wordt € 12,00 in rekening gebracht.
 • Het is niet toegestaan om accu’s en verf-afval (lege blikken, kwasten, doeken etc.) te deponeren in of bij de containers op het terrein. De containers op het terrein zijn uitsluitend bestemd voor huishoudelijk afval wat direct met schip te maken heeft. Het is niet toegestaan om grofvuil te deponeren.
 • Alle aan boord aanwezige accu’s en gasflessen dienen te worden losgekoppeld.
 • Brandsma Jachtservice BV draagt gedurende de stallingsperiode geen volledig risico voor eventuele schade aan het vaartuig en is slechts aansprakelijk voor schade indien hem ten aanzien van die schade een bepaalde mate van schuld kan worden verweten. De gestalde vaartuigen zijn/worden niet door Brandsma Jachtservice BV verzekerd. De eigenaar/opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor een WA-Kasko-verzekering. Het niet verzekeren van het vaartuig is voor risico van de eigenaar/opdrachtgever.
 • Brandsma Jachtservice kan geen aansprakelijkheid aanvaarden als gevolg van schade door het hijsen indien er geen hijsmarkeringen op het schip zijn aangebracht.
 • Het is niet toegestaan om andere firma’s of derden werkzaamheden te laten verrichten op het terrein en in de hallen zonder toestemming van kantoor.
 • Voor schepen in de stalling binnen op de wal en in het schiphuis geldt dat het winterklaar maken ten alle tijde gebeurt door of onder toezicht van onze eigen monteur!
 • Buiten de openingstijden is het terrein afgesloten. Toegang mogelijk in overleg met kantoor en met behulp van een code voor de toegangspoort.

 

Brandsma Jachtservice BV. Sneek Bedrijventerrein “It Ges”

Eeltje Baasweg 6 / 8606 KA. Telefoon 0515 425000 Fax 0515 420505    

Internetadres: www.brandsma-jachten.nl E-mail info@brandsma-jachten.nl