De Brandsma Club

De Brandsma Club


Het doel van de Brandsma club

Het behartigen van de belangen van haar leden door het:

  • Organiseren van bijeenkomsten, toertochten en cursussen
  • Uitgeven van nieuwsbrieven en clubbladen
  • Stimuleren van contacten onderling

Haar leden


De leden van de club zijn allen eigenaar van een bij Brandsma-Jachten te Sneek gebouwd schip.

Deze schepen zijn de:

  • Brandsma Vlet (en hun voorgangers de Wolff- en Dompvlet)
  • Noordzeekotter
  • Luna
  • Federick

Wilt u naar de Brandsma Vlet Club site? Klik dan op: www.brandsmavletclub.nl